Na koszty związane z aktem notarialnym składa się zasadniczo kilka pozycji. Ostateczny ich zakres i wymiar każdorazowo zależy od charakteru danej czynności.