Taksa notarialna

Formalną podstawę oraz szczegółowe zasady pobierania taksy wyznacza Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.).

Należy podkreślić, że wynikające z wyżej wskazanego Rozporządzenia stawki są maksymalne – ich ostateczna wysokość jest ustalana indywidualnie z notariuszem, który po porozumieniu z Klientem może je obniżyć.

Formy płatności:

Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto Kancelarii.
Numer rachunku bankowego Kancelarii:   27 1030 0019 0109 8530 0036 8722

Numer rachunku do wpłat depozytów pieniężnych:  40 1030 0019 0109 8533 0003 3983

NIP: 527-266-81-63
REGON: 145856881