VAT od taksy notarialnej

W obecnej chwili stawka VAT od taksy notarialnej wynosi 23%, co wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Formy płatności:

Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto Kancelarii.
Numer rachunku bankowego Kancelarii:   27 1030 0019 0109 8530 0036 8722

Numer rachunku do wpłat depozytów pieniężnych:  40 1030 0019 0109 8533 0003 3983

NIP: 527-266-81-63
REGON: 145856881